Philip Van Impe – Trainer, vormer, inspirational speaker

      Leiderschapsontwikkeling, mijn passie

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers. – Ralph Nader, Amerikaans politiek activist

Ik geloof stellig in de wil en de kracht van mensen om beter te worden in wat ze doen. Wie minder ‘aangeboren talent’ heeft, kan toch excelleren, niet enkel door te leren uit ervaringen maar ook door te oefenen, via vormingen, door zelfreflectie… Ik heb het zelf ervaren. Toen ik destijds mijn studies aanving in de Koninklijke Militaire School (= de universiteit van Defensie) doken af en toe twijfels op. Ga ik wel mensen kunnen leiden om samen in moeilijke omstandigheden doelstellingen te bereiken? Ik zag mezelf helemaal niet als een geboren leider.

Achteraf bleken mijn twijfels ongegrond. Want leiderschapsontwikkeling is geen loos begrip bij Defensie. Ik omschrijf het als de vormingen en andere kansen die een organisatie aan haar leidinggevende kaders biedt om hun competenties en zelfvertrouwen te ontwikkelen en te vergroten. Wanneer ik terugblik, stel ik vast dat ik ongeveer 500 dagen aan voortgezette vormingen heb genoten! Omdat Defensie me wou laten groeien en beter maken. Omdat ik dat zelf ook wou, heb ik die kansen volop gegrepen.

Ondertussen heb ik mijn actieve loopbaan bij Defensie afgesloten. En ben ik op zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen. Die heb ik in eerste instantie gevonden bij … Defensie, meer specifiek waar het allemaal begon: op de Koninklijke Militaire School. Op de leerstoel Leiderschap doe ik nu wat ik altijd graag gedaan heb: me verdiepen in leiderschap en organisatiecultuur. Presentaties, seminaries en gastcolleges verzorgen, coachen van studenten tijdens hun basis- en voortgezette vormingen, optreden als promotor, er zijn zo veel mogelijkheden om me in te zetten voor jonge kaders. Daarnaast heeft de Chef van Defensie me aangesteld als voorzitter van het Platform voor Leiderschap van Defensie dat zich buigt over topics en vraagstukken die verband houden met leiderschapsontwikkeling. Dat Platform heeft onder meer ‘de Visie op Leiderschap van Defensie’ ontwikkeld, het referentiedocument voor alle leidinggevenden, militairen en burgers, binnen Defensie.

Het delen van ervaringen, het bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstige en huidige leidinggevende kaders doe ik ook buiten Defensie. Leiderschap is immers gebaseerd op universele principes. Ik heb kunnen vaststellen dat ik een boeiende en effectieve bijdrage kan bieden aan al wie zoekt en werkt om een betere versie van zichzelf te worden. Wat ik voor jou en je organisatie kan doen, staat op de volgende pagina van deze website.

Wie meer over mezelf wil weten, verwijs ik graag naar: in/philip-van-impe.

Tot uw dienst!

Philip